Loading Map...

Ky Quang-pagoden + babyer + amerikaner

Written on: Wednesday January 21st, 2009

A journal entry from: Vietnam

Var lidt laenge om at falde i soevn igaar, men det var SLET ikke saa slemt som i forgaars.. Saa jeg er taknemmelig! - Men jeg glaeder mig virkelig til at falde i soevn foer + sove bedre om natten.. 

Vaekkeuret ringede kl. 7.30, gik i bad og naaede helt ned til koekkenet, foer jeg blev daarlig.. Koekkendamen var ikke kommet, saa der lugtede ikke underligt eller noget. Annika kom ned og vi spiste morgenmad sammen. Igaar koebte jeg all bran (det der kommer taettest paa havregryn og fjernest fra ris) + noget, jeg troede var yoghurt naturel. Det var det IKKE, det var virkelig virkelig soedt, og det gjorde ikke ligefrem utilpasheden mindre. Jeg gik ovenpaa for at hente min guide-bog, og blev pludselig vildt daarlig. Jeg lagde mig paa sengen med blaeseren lige mod mig for fuld skrue, men jeg endte desvaerre alligevel ude i kummen.. Jeg HADER bare at kaste op. Men jeg fik det bedre bagefter!!

 

Kl. ca. 9.00 tog vi bussen til Ky Quang-pagoden (udtales Ki Kwang) som huser boernehjem, og hvor jeg ogsaa var i mandags (de handikappede boern). Vi besoegte de babyer, som Annika har passet i 5 mdr. og som er foraeldreloese. Der er vist nok 7 boern, som alle er 2 mdr - 2 aar - (paa den "stue") og de er virkelig soede! Saadan er det jo nok altid med babyer.. Vi var der et par timer, en del fremmede (baade vietnamesiske og udenlandske turister) kom forbi og tog boernene op med mere. Det er selvfoelgelig en soed tanke at give boernene lidt opmaerksomhed, men boernene bliver ret forvirrede af det, og mister den smule velopdragenhed, som nogle af dem har (fordi de har turisterne i deres hule haand).

Den vietnamesiske dame, der passer de 7 smaa boern BOR sammen med boernene. Hun passer dem 24 timer i doegnet og har FIRE fridage paa en maaned.. Hun har ingen familie, ingen uddannelse, og der foregaar naermest en magtkamp blandt boernepasserne. Jeg tror, de har et behov for at "vise sig" og pisse territoriet af fordi de har saa lav status i pagoden. Oeverst oppe er munkene og nonnerne, dernaest underviserne (det er ogsaa en skole), saa kommer turisterne og allernederst i hierarkiet er boernepasserne.. Mange af dem er meget venlige og virker glade, men jeg ville virkelig ikke oenske at vaere en af de damer. Jeg kan slet ikke forestille mig at vaere bundet til 1 hus, 1 LOKALE undtagen 4 dage om maaneden! Proev at forestille jer, hvor sjaeldent hun ser solens lys!! 

Vi snakkede med en amerikaner paa ca. 40, som kom ind til os. Han har boet og undervist i Ho Chi Minh City (HCMC) i 2 aar og foer det boede han i Bangkok. Han havde bare SAA meget daarligt at sige om Vietnam og vietnameserne, jeg blev virkelig overrasket. Han er her ALENE, har ingen familie med herovre eller noget, saa hvorfor rejser han ikke bare hjem!?! Jeg kender ikke landet specielt godt, men han var simpelthen saa urimelig. Han mener, at thailaendere og vietnamesere hader alle "vestlinge" inderligt, og at de kun opretholder en falsk, venlig facade, fordi de afhaenger af turisme. Saadan opfatter jeg det slet ikke, jeg har moedt saa mange vietnamesere, der er soede og vil snakke og spoerger om alt muligt. Han mener ogsaa, at alle laerere herovre er daarlige laerere, fordi de underviser paa "den gamle" maade, dvs. ved at vaere streng, slaa og indgyde aerefrygt. Jeg foretraekker selvfoelgelig ogsaa den vestlige undervisningsmetode, hvor vi ikke slaar boernene, men helt aerligt! Det er daelme ikke mange aar siden, at undervisningen i Danmark (og formentlig ogsaa USA) foregik paa samme maade! Det er saa nemt at sige, at hvad de goer er helt forkert, men landet er paa et andet stadie end DK/USA er, og vietnameserne har aldrig set eller oplevet andet! Hvordan skulle de kende til alternativet!? Jeg synes det er saa lavt at forvente det samme af et fremmed og SAA anderledes land, som man forventer af sit eget land. Amerikaneren fortalte ogsaa, at de paa boernehjemmet glemmer at give nogle af de aeldre boern mad, naar der er meget travlt, og at der indimellem foregaar noget inde ved de handikappede, som vi i DK og USA ville kalde mishandling. Jeg synes det er forfaerdeligt, at det er saadan, men jeg kan desvaerre ikke sige: "Det foregaar ikke i Danmark". For det goer det jo!! Vi har set det i fjernsynet og vi har laest det i aviserne, og selvom det ikke er alment accepteret at agere saadan i Danmark/USA, saa SKER det jo. Jeg synes bare, han var SAA blind overfor tilstanden i hans eget land, og SAA negativ overfor Vietnam, som er fuldstaendig og totalt noget andet!! Vi kunne faktisk noget laere noget af vietnamesernes syn paa familien og de aeldre.. Men det naevnte han selvfoelgelig intet om.  

Nyt emne! Idag saa jeg (modsat i mandags) de blindes hjem i pagoden, den buddhistisk kirkegaard tilknyttet til pagoden og selve templet/pagoden! Kirkegaarden er meget anderledes end den kristne, gravene ligner naermest smaa kolonihaver!:) Templet var meget specielt, det er bygget i noget underligt "unaturligt" materiale og er malet i alle mulige farver og er udsmykket med alle mulige statuer! Se billederne! 

Idag har jeg laert, at man godt maa spise is i de vietnamesiske busser.

 

From Muddi on Jan 22nd, 2009

Hej Skat! Din lille stakkel, hvor jeg dog føler med dig, når du "vender vrangen ud". Håber det går bedre. Tusind tak for flere spændende indlæg og super fotos. Sender en mail senere. Knus fra Muddi