Italia! Photo Album

Napoli

A journal with 14 Photos

Written on Mar 22nd, 2006

ROMA!!!

A journal with 23 Photos

Written on Mar 19th, 2006

Florence

A journal with 15 Photos

Written on Mar 14th, 2006

Venice part deux.

A journal with 20 Photos

Written on Mar 12th, 2006

Venice.

A journal with 4 Photos

Written on Mar 9th, 2006

Milan

A journal with 13 Photos

Written on Mar 5th, 2006