Day 3: 279 miles, Chamberlain, SD to Sturgis, SD Photos

« Prev

Picture 23 of 41

Next »

Oil leak...

« Prev

Next »