Dinner in Saijo. Photos

Picture 1 of 7

Next »

Sashimi & Daikon (white radish) pudding

Next »